5/5
هیئت مدیره
مرکز فوق تخصصی حقوقی ، جزائی و سایبری وکلا تهران بزرگ
خدمات وکالت و پیگیری امور قضایی توسط وکلای سطح یک تهران بزرگ
امروز ۰۲ /۰۱ /۱۴۰۲
5/5
موسسه حقوقی تهران بزرگ
International group
5/5
بیش از 17000 پرونده
More than 17,000
5/5
قدیمی ترین موسسه حقوقی
The oldest institution
5/5
بیش از 120 وکیل خبره
More than 120 lawyers
5/5
دعاوی بین الملل
International claims
5/5
پیگیری فوری با کادر مجرب
Experienced staff
تماس با ما

هیئت مدیران موسسه:

اعضای هیئت مدیره موسسه حقوقی تهران بزرگ به دو بخش اعضای رسمی و اعضای غیر رسمی تقسیم بندی میشوند ، اعضا مدیران  وکلای این موسسه به شرح زیر میباشند.

اعضای رسمی:

اعضای غیر رسمی: