اطلاعیه : برگزاری سی و چهارمین جلسه هیئت مدیران موسسه حقوقی تهران بزرگ با حضور نمایندگان شرکت حقوقی بین المللی یوروکارناوال اروپا در تهران.

5/5 - (4 امتیاز)

موسسه حقوقی تهران بزرگ

مرکز فوق تخصصی حقوقی ، جزائی و سایبری وکلا تهران بزرگ
ارائه کلیه خدمات وکالت و پیگیری امور قضایی توسط وکلای سطح یک تهران بزرگ

تهران بزرگ

5/5

موسسه حقوقی تهران بزرگ

International group

5/5

بیش از 17000 پرونده

More than 17,000

5/5

کهن ترین موسسه حقوقی

The oldest institution

5/5

بیش از 120 وکیل تحت نظارت

More than 120 lawyers

5/5

دعاوی بین الملل

International claims

5/5

پیگیری فوری با کادر مجرب

Experienced staff

موسسه حقوقی تهران بزرگ

موسسه حقوقی تهران بزرگ ، در سال 1384 تاسیس شد ، این موسسه در حال حاضر دارای 78 عضو متخصص ، متشکل از قضات باتجربه دادسرا و دادگاه میباشد .  موسسه تهران بزرگ 

موسسه تهران بزرگ موسسه حقوقی تهران بزرگ بهترین موسسه حقوقی ایران و کشور بهترین وکلا تهران بزرگ
5/5 - (4 امتیاز)

فهرست مطالب