1652 امتیاز
5/5

چاپ 106 مقاله علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در پایگاه‌های معتبر

مرکز فوق تخصصی حقوقی ، جزائی و سایبری وکلا تهران بزرگ
ارائه کلیه خدمات وکالت و پیگیری امور قضایی توسط وکلای سطح یک تهران بزرگ

چاپ 106 مقاله علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در پایگاه‌های معتبر

معاون آموزشی سازمان پزشکی قانونی از چاپ 106 مقاله با افیلیشن سازمان یا مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در پایگاه های معتبر علمی دنیا خبر داد.

به گزارش گروه خبری تهران بزرگ

سیدامیرحسین مهدوی اظهار داشت: طرح های پژوهشی که در سازمان اجرا می شوند دو دسته اند، ابتدا طرح هایی که مربوط به اولویت های پژوهشی سازمان است و با مشارکت اعضای هیئت علمی، پزشکان و مدیران کل ستادی سازمان تعیین می شود و بعد از تصویب در اختیار اداره کل پزشکی قانونی استان ها، دانشگاه ها قرار می گیرد و دسته دوم طرح های پژوهشی که اولویت دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی هستند را شامل می شود.

معاون آموزشی سازمان پزشکی قانونی بیان کرد:

اطلاعات منحصربه فردی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دارد که منبع اطلاعاتی برای دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی که در خصوص موضوعاتی مانند آسیب های اجتماعی و … پژوهش می کنند، وجود دارد.

 

آخرین اخبار:

عنوان خبر: چاپ 106 مقاله علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در پایگاه‌های معتبر
این گزارش خبری توسط تیم خبرگزاری موسسه حقوقی تهران بزرگ آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه

فهرست مطالب: