1652 امتیاز
5/5

معرفی دستگاه‌های متخلف از سوی سازمان بازرسی

مرکز فوق تخصصی حقوقی ، جزائی و سایبری وکلا تهران بزرگ
ارائه کلیه خدمات وکالت و پیگیری امور قضایی توسط وکلای سطح یک تهران بزرگ

معرفی دستگاه‌های متخلف از سوی سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی، دستگاه‌های را که هنوز مجوزهای کسب‌وکار خود را به درگاه ملی کشور متصل نکردند را معرفی کرد.

به گزارش گروه خبری تهران بزرگ

مجلس شورای اسلامی ،”قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی” هیئتی را تحت عنوان (تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار) در نظر گرفت که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با تاکیید بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است.

این هیئت مصوب کرد که تمامی دستگاه‌هایی که برای کسب‌وکار زیرمجموعه خود مجوز صادر می‌کنند، باید شرایط صدور را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند، رئیس قوه قضائیه نسبت به اجرای قانون تأکید داشت و به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا موضوع بارگذاری مجوزهای کسب‌وکار را پیگیری نماید.

بعد از ورود سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه، شاهد شتاب در بارگذاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور رو به رو هستیم.

 

آخرین اخبار:

عنوان خبر: معرفی دستگاه‌های متخلف از سوی سازمان بازرسی
این گزارش خبری توسط تیم خبرگزاری موسسه حقوقی تهران بزرگ آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه

فهرست مطالب: