1652 امتیاز
5/5

غربالگری بازداشتی‌های اغتشاشات

مرکز فوق تخصصی حقوقی ، جزائی و سایبری وکلا تهران بزرگ
ارائه کلیه خدمات وکالت و پیگیری امور قضایی توسط وکلای سطح یک تهران بزرگ

غربالگری بازداشتی‌های اغتشاشات

به گزارش گروه خبری تهران بزرگ، محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر، در زمره عناصر کم‌گناه گنجانده می‌شوند شامل سه مرحله ارفاق می‌شوند.

ارفاق برای افرادی که از عمل ارتکابی خود پشیمان هستند

در مرحله نخست با تمهیدات اندیشیده شده، این افراد تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می‌شوند و در مرحله دوم، چنانچه در مدت آزادی و انتظار برای برگزاری دادگاه، از عمل ارتکابی خود پشیمان باشند و در اعمال و کردار این را اتبات کنند، در مرحله صدور رأی مشمول ارفاق می‌گردند.

محسنی اژه ای در پایان افزود:

در مرحله سوم نیز پس از صدور رأی و محکومیت، چنانچه رفتار پسندیده از خود بروز دهند و از عدم ارتکاب مجدد جرم اطمینان حاصل گردد، با ارفاق قانونی رو به رو می‌شوند. پس از غربالگری بازداشتی‌ها باید دید، پرونده چه تعداد از افراد به دادگاه ارسال می‌شود.

 

آخرین اخبار:

عنوان خبر: غربالگری بازداشتی‌های اغتشاشات
این گزارش خبری توسط تیم خبرگزاری موسسه حقوقی تهران بزرگ آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه

فهرست مطالب: