1652 امتیاز
5/5

رفع ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد

مرکز فوق تخصصی حقوقی ، جزائی و سایبری وکلا تهران بزرگ
ارائه کلیه خدمات وکالت و پیگیری امور قضایی توسط وکلای سطح یک تهران بزرگ

رفع ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد

مسعود ستایشی اظهار داشت: حذف ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن اقدام علیه رشد بانوان پیشتاز ایرانی است.

به گزارش گروه خبری تهران بزرگ

مسعود ستایشی بیان کرد: مسائل مربوط به ممنوع الخروجی‌ها  افراد فرایندی است و طبق یک شیوه‌ برای اجرای دقیق موازین پیش بینی شده است. هر کسی در این فرایند مسئولیت خودش را دارد.

سخنگوی قوه قضایی بیان کرد:

در مورد حمید فرخ نژاد با نظر نهادهای مربوطه، او ممنوع الخروج شد و پس از آن که مراتب اعلام شد، اقدامات افراد رصد می‌شود و عملکردشان از سوی ضابطین بررسی می‌شود و مواضع شان علیه حکومت دیده می‌شود. در خصوص فرد مورد نظر به این نکته رسیدند که مواضع این فرد در آن مقطع که ممنوع الخروج شده علیه نظام نبوده است و این تقاضا داده شد که ممنوع الخروجی وی لغو شود.

آخرین اخبار:

عنوان خبر: رفع ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد
این گزارش خبری توسط تیم خبرگزاری موسسه حقوقی تهران بزرگ آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه

فهرست مطالب: