1652 امتیاز
5/5

رسیدگی به خانواده های حادثه‌دیدگان زندان اوین

مرکز فوق تخصصی حقوقی ، جزائی و سایبری وکلا تهران بزرگ
ارائه کلیه خدمات وکالت و پیگیری امور قضایی توسط وکلای سطح یک تهران بزرگ

رسیدگی به خانواده های حادثه‌دیدگان زندان اوین

به گزارش گروه خبری تهران بزرگ، چند تیم از سازمان زندان‌ها به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه، مسئول رسیدگی به امور خانواده‌های حادثه‌دیدگان و متوفیان حادثه زندان اوین شدند.

ملاقات با حادثه‌دیدگان آتش‌سوزی زندان اوین

با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه، تعدادی از مسئولین سازمان زندان‌ها با حضور در بیمارستان و بازدید از حادثه‌دیدگان آتش‌سوزی زندان اوین، در جریان رسیدگی به وضعیت درمانی زندانیان قرار گرفتند. عده ای از عوامل اصلی درگیری و آتش‌سوزی شنبه شب بازداشتگاه اوین نیز در میان حادثه‌دیدگان حضور دارند که با دستور رئیس قوه قضائیه، نسبت به پیگیری جدی تکمیل درمان این افراد نیز در حال انجام است.

حمایت از خانواده‌های مددجویان متوفی

همچنین چند تیم ویژه از سازمان زندان‌ها به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه، مسئول رسیدگی به امور خانواده‌های حادثه‌دیدگان و متوفیان حادثه شده‌اند. با دستور رئیس قوه قضائیه، تیم‌های رسیدگی مسئول اند تا ضمن حمایت از خانواده‌های مددجویان متوفی، برای رسیدگی و تأمین نیازهای بازماندگان اقدام نمایند.

 

آخرین اخبار:

عنوان خبر: رسیدگی به خانواده های حادثه‌دیدگان زندان اوین
این گزارش خبری توسط تیم خبرگزاری موسسه حقوقی تهران بزرگ آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه

فهرست مطالب: