1652 امتیاز
5/5

حذف بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰

مرکز فوق تخصصی حقوقی ، جزائی و سایبری وکلا تهران بزرگ
ارائه کلیه خدمات وکالت و پیگیری امور قضایی توسط وکلای سطح یک تهران بزرگ

حذف بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰

بازرس امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ را حذف کرد.

به گزارش گروه خبری تهران بزرگ

مسعودی اصل، بازرس امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: زمانی که دولت دید نمی‌شود همه هزینه های تولید اعم از آب، برق و گاز، دستمزد و ماده اولیه افزایش پیدا کند، اما قیمت ها همانند شهریور ۱۴۰۰ شود، در لایحه ای پیشنهاد حذف کلمه شهریور ۱۴۰۰ را داد.

بازرس امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور گفت:

با توجه به اینکه قرار شد مابه التفاوت حدود ۴ میلیارد دلار ارز را به سازمان های بیمه گر تزریق کنیم، لذا مقرر شد دیگر برای مصرف کننده حداقل افزایش قیمتی به وجود نیاید و از آن پول پرداخت شود.

آخرین اخبار:

عنوان خبر: حذف بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰
این گزارش خبری توسط تیم خبرگزاری موسسه حقوقی تهران بزرگ آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه

فهرست مطالب: