1652 امتیاز
5/5

جمهوری اسلامی ایران یک نظام الهی است

مرکز فوق تخصصی حقوقی ، جزائی و سایبری وکلا تهران بزرگ
ارائه کلیه خدمات وکالت و پیگیری امور قضایی توسط وکلای سطح یک تهران بزرگ

جمهوری اسلامی ایران یک نظام الهی است

به گزارش گروه خبری تهران بزرگ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان اقدامات قاطع دستگاه قضایی در آزادسازی سواحل و خلع ید زمین خواران و کلاهبرداران اظهار کرد: با رشد ۲۷۰ درصدی در شاخص های عملکردی این سازمان در شش ماه بویژه در صدور اسناد اراضی کشاورزی و اقدامات مؤثر آن در برخورد با شرکت های صوری از دستاوردهای دیگر سازمان ثبت است.

اقدامات شهید سلیمانی باعث بیداری و آگاهی شده است

عبدالهی بیان کرد:جمهوری اسلامی ایران یک نظام الهی است چرا که اتکای آن به ولایت است و قطعاً اگر چنین نبود، چنین آرامش و امنیتی وجود نداشت. تأثیر اقدامات شهید سلیمانی در بسیاری از کشورها که باعث بیداری و آگاهی شده است و در یک دوره ای کارشناسان امنیتی بین المللی و متخصصین رسماً اعلام کردند که داعش در سوریه و عراق حداقل دوره حضورش ۱۵ سال است ولی یک نفر با اطمینان پایان داعش را تا ۳ ماه آینده به همه جهان اعلام کرد.

آخرین اخبار:

عنوان خبر: جمهوری اسلامی ایران یک نظام الهی است
این گزارش خبری توسط تیم خبرگزاری موسسه حقوقی تهران بزرگ آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه

فهرست مطالب: