1652 امتیاز
5/5

تشکیل دبیرخانه دائمی شفافیت در سازمان بازرسی کل کشور

مرکز فوق تخصصی حقوقی ، جزائی و سایبری وکلا تهران بزرگ
ارائه کلیه خدمات وکالت و پیگیری امور قضایی توسط وکلای سطح یک تهران بزرگ

تشکیل دبیرخانه دائمی شفافیت در سازمان بازرسی کل کشور

طبق دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دبیرخانه شفافیت جهت مبارزه با فساد تشکیل شد.

به گزارش گروه خبری تهران بزرگ

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست شورای معاونین، دستور تشکیل دبیرخانه دائمی شفافیت را صادر کرد. ایشان به معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد تا در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر الزام دستگاه‌ها به ایجاد شفافیت توأم با ضمانت اجرایی مناسب وتعیین دستگاه ناظر بر اجرای تکالیف تعیین شده را با جدیت پیگیری کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد:

برنامه‌ای سراسری با موضوع بررسی عملکرد دستگاه‌ها در قوانین مختلف مرتبط با شفافیت و راه اندازی سامانه‌های تکلیفی را تعریف کند و طبق دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور دبیرخانه دائمی شفافیت در مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان کشور تشکیل شد.

 

آخرین اخبار:

عنوان خبر: تشکیل دبیرخانه دائمی شفافیت در سازمان بازرسی کل کشور
این گزارش خبری توسط تیم خبرگزاری موسسه حقوقی تهران بزرگ آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه

فهرست مطالب: