1652 امتیاز
5/5

تایید پرونده آذربایجان خودرو در دادگاه تجدیدنظر

مرکز فوق تخصصی حقوقی ، جزائی و سایبری وکلا تهران بزرگ
ارائه کلیه خدمات وکالت و پیگیری امور قضایی توسط وکلای سطح یک تهران بزرگ

تایید پرونده آذربایجان خودرو در دادگاه تجدیدنظر

وکیل مالباختگان شرکت صنعت آذربایجان خودرو اظهار داشت: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم دادگاه بدوی تایید کرد.

به گزارش گروه خبری تهران بزرگ

رسول کوهپایه زاده درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی آذربایجان خودرو اظهار داشت: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر  حکم دادگاه بدوی در خصوص میزان رد مال و پرداخت قیمت روز خودرو با جلب نظر کارشناسی را تایید کرد.

وکیل مالباختگان شرکت صنعت آذربایجان خودرو اظهار کرد:

دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر ضرورت جبران کاهش ارزش قیمت با تعیین کارشناس و رعایت انصاف و عدالت، جبران خسارت و اعاده وضع مال باختگان به وضع سابق که در رای دادگاه بدوی آمده بود مورد تایید قرار داد.

همچنین متهمان به تحمل ۱۰ سال حبس و عدم فعالیت در زمینه پیش فروش خودرو و پرداخت خسارت و قیمت خودرو به نرخ روز با جلب نظر کارشناس محکوم شدند.

 

 

آخرین اخبار:

عنوان خبر: تایید پرونده آذربایجان خودرو در دادگاه تجدیدنظر
این گزارش خبری توسط تیم خبرگزاری موسسه حقوقی تهران بزرگ آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه

فهرست مطالب: