1652 امتیاز
5/5

افزایش بهره وری وزارت دادگستری

مرکز فوق تخصصی حقوقی ، جزائی و سایبری وکلا تهران بزرگ
ارائه کلیه خدمات وکالت و پیگیری امور قضایی توسط وکلای سطح یک تهران بزرگ

افزایش بهره وری وزارت دادگستری

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری اظهار داشت: باید در کنار روش‌های علمی و معیارهای معمول سنجش کارآمدی و بهره‌وری سازمان‌ها، معیار بسیار مهم و تعیین کننده دیگری هم مد نظر قرار دهیم و آن میزان رضایت‌مندی مردم است.

به گزارش گروه خبری تهران بزرگ

وزیر دادگستری در ادامه گفت: از نظر معیار علمی، یک سازمان با همه اجزای خود دارای رتبه قابل قبول باشد اما در زمینه رضایت‌مندی مردم و ارباب رجوع ضعیف باشد، دست‌یابی به بهره‌وری را حاصل اجرای صحیح و درست وظایف با لحاظ رضایت‌مندی مردم است.

رییس سازمان ملی بهره‌وری با ارائه گزارشی از آمار بهره‌وری سازمانها اظهار داشت:

با رصد دقیق دستگاه‌ها و همکاری تنگاتنگ، جنبش و انقلابی در حوزه بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی ایجاد کنیم. بر اساس اظهارات رهبری در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور، 4 عامل فناوری، مدیریت، نیروی انسانی و سرمایه در رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش بهره‌وری مد نظر می باشد.

آخرین اخبار:

عنوان خبر: افزایش بهره وری وزارت دادگستری
این گزارش خبری توسط تیم خبرگزاری موسسه حقوقی تهران بزرگ آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه
موسسه تهران بزرگ نمونه دادخواست شکواییه لایحه

فهرست مطالب: